' Buy China products via Linc Sourcing - Your partner in import from China

VÄLKOMMEN TILL LINC SOURCING

Köp produkter från Kina med hjälp av Linc Sourcing som din inköpsagent. Vi fungerar som din externa inköpsavdelning med kontor i Shanghai.

Vi hjälper företag att hitta rätt i sin sökning av produkter och leverantörer i lågkostnadsländer, framförallt i Kina. Vår affärsidé är att som inköpsagent hjälpa våra kunder att bli mer effektiva i sitt inköpsarbete. Vi fungerar som en extern inköpskonsult och bistår våra kunder med allt från leverantörsbedömningar till att aktivt hantera hela inköpsprocessen. Vi lägger stort fokus på kvalitetssäkring och sköter all kommunikation med leverantörerna. Vi har som målsättning att alla produkter skall hamna på rätt plats, i rätt tid, till rätt pris – och med rätt kvalitet.

Stabilt nätverk

Vi sourcar leverantörer från hela världen med huvudsaklig inriktning att hjälpa till med inköp från Asien och utvecklingsländer i Europa. Vi har ett nära samarbete med ett stort antal leverantörer som samtliga är kontrollerade, reviderade och godkända av oss enligt våra kvalitetsregler.
 
Vi har ett nätverk med omkring 100 kvalificerade leverantörer, varav ett tiotal i stort sett uteslutande arbetar med produktion av produkter till våra kunder. Vi ser till att ha leverantörer som alltid ger oss hög uppmärksamhet och bra gensvar på våra förfrågningar och beställningar och de accepterar vanligtvis alla olika typer av beställningar – specialbeställningar, små beställningar, stora beställningar, brådskande beställningar.

Klicka här för att kontakta oss...

Some of our customers

LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS